Reseräkning

Här kan du som anställd ladda hem ett digitalt reseräkningsformulär att fylla i, signera och skicka in digitalt. Nedan finns även en utförlig instruktion om hur blanketten är uppbyggd, hur den ska fyllas i och vad som gäller vi eventuella oklarheter. Reseräkning är ett krav enligt lagen för att få utbetalt skattefria ersättningar i form av milersättning samt skattefria traktamenten.

Reseräkningen måste vara signerad och kontoret tillhanda senast den 10:e i månaden efter. 

Kom ihåg att formuläret måste vara signerat för att det ska vara giltigt! För detaljerad instruktion om hur du signerar, klicka här.

LADDA NER RESERÄKNINGSFORMULÄR

 


 

Reseräkningsinstruktion

 

Huvud: Ange namn, anställningsnummer, år och månad

Dag: Skriv alltid på den dag/rad för vilket ersättningen gäller

Resa: Avreseort/ Start kl & Ankomstort/Ankomst kl.

Restid tim: Fylls i för resa till/från hem och arbetsort. För mer detaljerad instruktion klicka här.

Milersättning: Om du kört med egen bil ska du notera antal min du kört.

Traktamente: Fyll i din vistelseort samt vilken typ av traktamente som avses Dag/Logi/Utland. För mer detaljerad instruktion klicka här.

Andra Utlägg: Här kan du fylla i om du haft andra utlägg vid tjänsteresan som du yrkar ersättning för av företaget. Kvitto och godkännande av utlägget krävs.

Kontrollera uppgifterna: Kontrollera så att du har matat in rätt uppgifter. Är du osäker? Läs igenom instruktionen eller fråga.

Datum och Signatur: Skriv dagens datum och placera signatur. Klicka på Arkiv/Spara som och skriv in ditt namn, år och månad som namn på dokumentet och Spara. När dokumentet är sparat med signatur så låses det automatiskt och går nu inte att ändra.

Maila din reseräkning: Maila din reseräkning till reserakning@flamsprutarna.se, glöm inte att bifoga själva reseräkningen.

     Exempel på reseräkning

Exempel Huvud och avresa

Wayne Gretzky har kört egen bil från Ystad (hemort) till Ringhals 3 den 4 Januari, 2025. Eftersom utresan påbörjades efter 12.00 så får han endast 0,5 traktamente. Samma sak gäller vid hemresa, eftersom han kom hem före klockan 19.00. Läs mer i de detaljerade reseräkningsinstruktionerna nedan.