Utbildning

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk krävs ett antal utbildning. Dessa utbildningar måste genomföras och registreras innan du kan påbörja ditt arbete på de olika anläggningarna.  Nedan har du korta sammanfattningar på de vanligaste kurserna samt var och hur länge dessa gäller.

Här hittar du en länk till de vanligaste utbildningarna som krävs för arbete på Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.

TILL UTBILDNINGSPORTALEN

 

 

Efter genomförd utbildning,  skriv ut intyg och ge en kopia till oss och ha med dig en kopia till arbetsplatsen.

 

Skydd och säkerhet

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till en kärnteknisk anläggning.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer
till kärnkraftverket.
Repetitionskrav: 3 år
Krav på: Ringhals, Forsmark & OKG

 

Strålskydd i praktiken

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till kontrollerat område.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till kärnkraftverket samt lärarledd del väl på plats.
Repetitionskrav: 3 år
Krav på: Ringhals, Forsmark & OKG

 

Rent system

Målgrupp: Alla med tillträde till kontrollerat område eller andra arbetsområden där man genom sitt arbete kan påverka renheten i systemen.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till kärnkraftverket.
Repetitionskrav: 3 år
Krav på: Ringhals, Forsmark & OKG

 

Felförebyggande metoder

Målgrupp: Alla som utför en åtgärd i anläggningen. Detta inkluderar personal inom drift, underhåll, kemi, bränsle, montage, kontroll och provning samt chefer och arbetsledare.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till kärkraftverket.
Repetitionskrav: Kan förekomma i vissa verksamheter.
Krav på: Ringhals, Forsmark & OKG

 

Brandutbildning Ringhals

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till en kärnteknisk anläggning.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals.
Repetitionskrav: 5 år
Krav på: Ringhals

 

Hitta mer ingående information på utbildningsportalen:

TILL UTBILDNINGSPORTALEN